Båtplasser

70 båtplasser med tilgang til strøm, vann og serviceverksted
Hanabryggene Teknologisenter leier ut nye og moderne båtplasser med tilgang til strøm og vann. Det er for tiden ingen ledige båtplasser ved vårt bryggeanlegg. Ønsker du å stå på venteliste kan du registrere deg her: venteliste

Regler for venteliste:
Registreringen på ventelisten er gyldig i 1 år fra registrering finner sted. Etter denne tid må du registrere deg på nytt dersom du fortsatt ønsker å stå på ventelisten.