10.5.15

Til dere som leier båtplass på Hanabryggene

Vi ønsker alle en riktig god båtsommer :-)

Vi benytter anledningen til å minne om at alle som skal bruke støm må ha skjøtekabel som er godkjent for utebruk, og at alle SKAL bruke avlastning på fortøyningene. Dette for å beskytte båt og brygger mot unødvendig slitasje.