1.3.15

Svømmebassenget

Svømmebassenget er åpent tirsdag og torsdag fra 16:00-21:00