18.3.15

Åpningstider kantinen

Kantinen er åpen hver dag fra kl 11:30-12:30.

Kantinebonger kan kjøpes ved henvendelse til Barbro.